ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ διαθέτει υπερσύχρονες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν:

Τηλεφωνικό κέντρο

   Χώρο υποδοχής των παραγγελιών

Ειδικό χώρο εντοπισμού τυχών προβλημάτων

Ειδικός χώρος πλυσίματος (πίστα)

Αποθηκευτικό χώρο φύλαξης